Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Budry

 

                o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/ zawiadamiam o wszczęciu postępowania do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z urzędu :

a./  remont kapitalny, rozbudowa i adaptacja istniejącego jazu  piętrzącego dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej.

b./ budowę linii energetycznej wraz ze stacją trafo –słupową.

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ew. 1001; 193; 167; 168; 169; 170; 142/1; 143/6; 125/3 w obrębie Skalisko gmina Budry i na dz. o nr ew. 2192 w obrębie Ściborki gmina. Banie Mazurskie.

Inwestorem jest Lech Kotarski.

 

Postępowanie zostało wszczęte z urzędu po otrzymaniu decyzji  Nr SKO-73-26/06 z dnia 14 marca 2006r. z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zalecającej ponowne rozpatrzenie omawianej sprawy.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji  w Urzędzie Gminy Budry 11-606 Budry Al. Wojska Polskiego 27  w godzinach od 7.00 do 14.30 pokój nr 5.lub telefonicznie pod nr  087-4278003.

Wnioski i uwagi  można składać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 Wójt Gminy Budry

dr inż. Józef Markiewicz

 

Otrzymują:                                                                                              

 

  1. Lech Kotarski- inwestor 
  2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. 
  3. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
  4. Nadleśnictwo Czerwony Dwór; 19-413 Mazury.

 

Do wiadomości:

 

       1.     Tablica ogłoszeń UG Budry.

       2.     Strona Internetu  www.bip.budry.pl.

       3.     ZMiUW Rejonowy Oddział w Gołdapi.

Ilość odwiedzin: 561
Skrócony opis: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Czesław Bogdziun
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Bogdziun
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-04-13 11:27:12
Data udostępnienia informacji: 2006-04-13 11:27:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 11:35:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...