Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Budry
z dnia 19 września 2006 r.
 
o numerach, granicach i liczbie radnych w okręgach wyborczych gminy Budry
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz.1547 późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/213/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, Uchwały Nr XXXVII/214/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Budry na stałe obwody głosowania, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach i liczbie radnych w okręgach.
 
Nr obwodu
Granice obwodu
Nr okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych
w okręgu
1
Budry
1
Budry
2
Budzewo
Sąkieły Małe
2
Budzewo
Sąkieły Małe
1
Więcki
3
Więcki
1
Wola
4
Wola
1
2
Zabrost
5
Zabrost
1
Grądy Węgorzewskie
Brzozówko
6
Grądy Węgorzewskie
Brzozówko
1
Popioły
7
Popioły
1
Piłaki Małe
8
Piłaki Małe
1
3
Sobiechy
9
Sobiechy
1
Ołownik
10
Ołownik
2
4
Pawłowo
11
Pawłowo
1
Olszewo Węgorzewskie
12
Olszewo Węgorzewskie
1
Góry
Wężówko
13
Góry
Wężówko
1
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Budrach przy ul. Al. Wojska Polskiego 27 pokój nr 6.
 
Wójt Gminy Budry
/-/
dr inż. Józef Markiewicz
 
 

Ilość odwiedzin: 413
Skrócony opis: Obwieszczenie o numerach, granicach i liczbie radnych w okręgach wyborczych gminy Budry
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-09-21 10:50:45
Data udostępnienia informacji: 2006-09-21 10:50:45
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-21 10:55:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...