Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

 
Budry, dnia 19.10.2006r.
 
Nasz znak: BO. 7331-1/2/C/06
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Budry
o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Stosownie do  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/ oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.( Dz.U. Nr 9 poz. 26 z 1980r. j.t.  z późniejszymi zmianami) obwieszczam , o przystąpieniu do ustalenia lokalizacji celu publicznego na niżej wyszczególnione przedsięwzięcia::
 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach:
      Olszewo Węgorzewskie,Sobiechy,Budry,Budzewo.
 
Teren inwestycji obejmować będzie zadania na niżej wyszczególnionych nieruchomościach:
Zadanie I :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Olszewo Węgorzewskie : 146/1, 163, 110, 148, 175, 149, 150/1, 88, 174, 93/1, 112/3, 164, 414, 413, 161/2, 126/1, 118, 119, 129/2, 128, 160/2, 154, 171, 155, 151/4, 151/2, 140, 161/1, 44/2, 44/1, 9, 166, 162, 8/1, 26, 50, 87, 93, 103, 105/1, 112/4, 126/3, 127/2, 129/3, 133/1, 163/1, 171/1, 178, 179, 13/3, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 171, 156, 157,
- obręb Pochwałki : 1, 23/3, 24/3, 1200, 1201, 13/2, 13/3, 2023, 24/2, 25/2,
 25/3, 25/4, 3, 4, 24/1, 183
Zadanie II :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Sobiechy: 122, 15/5, 156, 123, 125, 126, 127, 128, 155, 171/1, 172/1, 175, 176/1, 177, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33/2, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 39, 4, 40, 49/3, 49/8, 49/9, 50, 53, 55, 56, 6/2, 71, 72/1, 19, 31, 33/4, 35, 34, 144, 113, 112/2, 112/1, 114, 36
Zadanie III :
Przyłącze wodociągowe
- obręb Budry: 856, 875, 877, 879/3, 879/4, 879/5
Zadanie IV :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Budzewo: 198, 94/3, 94/6, 201, 206, 207, 208, 82, 94/4, 96, 97
- obręb Skalisko: 224/1, 225, 1002, 224/2, 224/4, 224/5, 224/6, 224/8, 248,
Zadanie V:
Przyłącze wodociągowe
- obręb Brzozówko: 87/3; 87/4; 263/1; 263/3; 263/4
ZadanieVI :
Przyłącze wodociągowe
- obręb Góry: 11/2; 13/1; 56; 58; 103; 107
 
Inwestorem jest: Gmina Budry  Al. Wojska Polskiego 27; 11-606 Budry.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji  w Urzędzie Gminy Budry
Al. Wojska Polskiego 27; 11-606 Budry w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5 lub telefonicznie pod Nr 087-4278003 i wnieść  uwagi lub zastrzeżenia do dnia 10.11.2006r.
 
Wójt Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz
Do wiadomości:
 
1.Tablica ogłoszeń UG Budry,                                                               
2.Tablica ogłoszeń we wsiach:
  Olszewo Węg., Sobiechy, Budzewo, Budry.                                 
3.Strona Internetu www.bip.budry.pl.
4. a/a.

Ilość odwiedzin: 507
Skrócony opis: o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Czesław Bogdziun
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-19 12:57:49
Data udostępnienia informacji: 2006-10-19 12:57:49
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-17 12:14:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...