Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

Budry, dnia 07.02.2007r.


Nasz znak: BO. 7331-1/4/C/06/07
O B W I E S Z C Z E N I E


Wójta Gminy Budry o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 1/07 z dnia 07.02.2007 r.o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na : budowę sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw domowych w miejscowościach:Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry na terenie gminy Budry.

Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach i w obrębach wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Budry.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ustaleniami zawartymi w decyzji w Urzędzie Gminy Budry ; Al. Wojska Polskiego 27; 11-606 Budry w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5.lub telefonicznie pod Nr 087-4278003.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Budry w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia lub otrzymania decyzji.

Wójt Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz


Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w UG Budry. 
2. Tablica ogłoszeń w Olszewie Węgorzewskim.
3. Tablica ogłoszeń w Sobiechach. 
4. Tablica ogłoszeń w Budzewie.
5. Tablica ogłoszeń w Budrach.
6. Tablica ogłoszeń w Brzozówkce.
7. Tablica ogłoszeń w Górach.
8. Strona internetowa: www.bip.budry.pl
Ilość odwiedzin: 338
Skrócony opis: Wójta Gminy Budry o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 08:22:21
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 08:22:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-08 08:26:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...