Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

Budry, dnia 14.02.2007r.
 
Nasz znak: BO. 7624-2/7/2006/07
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                                                       Wójta Gminy Budry
                o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
                                uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
Zawiadamiam na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia,polegającego na :  budowie sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry na terenie gminy Budry.
 
Teren inwestycji obejmować będzie zadania na niżej wyszczególnionych nieruchomościach:
 
Zadanie I :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Olszewo Węgorzewskie : 146/1, 163, 110, 148, 175, 149, 150/1, 88, 174, 93/1, 112/3, 164, 414, 413, 161/2, 126/1, 118, 119, 129/2, 128, 160/2, 154, 171, 155, 151/4, 151/2, 140, 161/1, 44/2, 44/1, 9, 166, 162, 8/1, 26, 50, 87, 93, 103, 105/1, 112/4, 126/3, 127/2, 129/3, 133/1, 163/1, 171/1, 178, 179, 13/3, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 121, 171, 156, 157,
- obręb Pochwałki : 1, 23/3, 24/3, 1200, 1201, 13/2, 13/3, 2023, 24/2, 25/2,
 25/3, 25/4, 3, 4
Zadanie II :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Sobiechy: 122, 15/5, 156, 123, 125, 126, 127, 128, 155, 171/1, 172/1, 175, 176/1, 177, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33/2, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 39, 4, 40, 49/3, 49/8, 49/9, 50, 53, 55, 56, 6/2, 71, 72/1, 19, 31, 33/4, 35, 34, 144, 113, 112/2, 112/1, 114, 36
Zadanie III :
Przyłącze wodociągowe
- obręb Budry: 856, 875, 877, 879/3, 879/4, 879/5
Zadanie IV :
Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
- obręb Budzewo: 198, 94/3, 94/6, 201, 206, 207, 208, 82, 94/4, 96, 97
- obręb Skalisko: 224/1, 225, 1002, 224/2, 224/4, 224/5, 224/6, 224/8, 248,
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Budry.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz art. 49 KPA – obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budry: www. bip. budry.pl.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy Budry
11-606 Budry Al. Wojska Polskiego 27 w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5.lub telefonicznie pod Nr 087-4278003.
 
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w Urzędzie Gminy Budry na w/w adres w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia .
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Budry
 
                                                                                               dr inż. .Józef Markiewicz

Ilość odwiedzin: 302
Skrócony opis: o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-02-14 13:03:59
Data udostępnienia informacji: 2007-02-14 13:03:59
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-14 13:05:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...