Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE

Budry, dnia 02.10.2007r.

 
Nasz znak: BO. 7331-3/1/C/07

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Budry

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/ oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) obwieszczam , o przystąpieniu do ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę: linii energetycznej kablowej nN do zasilenia działki nr 854 na terenie dz. nr ewid. 19/1, 19/2, 1043,854, 855/2 obręb Budry. Inwestorem przedsięwzięcia będzie: Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Giżycko Ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy Budry, 11-606 Budry Al. Wojska Polskiego 27 w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 087-4278003.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w Urzędzie Gminy Budry na w/w adres w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia .

Otrzymują:

1. „ELEKTRIN” Jan Krajewski – wnioskodawca
ul. Słowackiego 17/17
19-300 Ełk
2. Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Giżycko
Ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko
3. Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. Sportowa 22
16-400 Suwałki
4. Nadleśnictwo Borki
Ul. 22 Lipca 4
11-612 Kruklanki
5. Bogdan i Danuta Maczuga
6. Igor i Dorota Waszak
7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku
Ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
8. Bogdan i Janina Waszak
9. Bernadetta Piaścik
10. Stanisław Baluta
11. Eugeniusz i Katarzyna Wojtków
12. Gmina Budry
13. Stanisław i Krystyna Woźniak
14. a/a.

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w Budrach.
2. Strona internetowa: www.bip.budry.pl

Ilość odwiedzin: 251
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-02 08:46:23
Data udostępnienia informacji: 2007-10-02 08:46:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-08 08:49:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...