Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Od kwietnia 2008 roku Związek Stowarzyszeń LGD9 prowadzi nabór uczestników na  szkolenia, które będą realizowane w ramach  projektu. „Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania planów odnowy miejscowości”.
 
Projekt jest realizowany przy udziale środków publicznych przyznanych przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiegona realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
 
Celem tego działania jest zapoznanie liderów wiejskich, w tym głównie sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu z metodologią opracowywania planów odnowy miejscowości oraz zidentyfikowanie przykładowych, możliwych do realizacji przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych oraz wskazanie źródeł i możliwości ich sfinansowania z funduszy strukturalnych. Działania te wiążą się z aktualizacją Strategii Lokalnego Rozwoju obszaru LGD9 na lata 2008-2015 i mają na celu zwiększenie aktywności i zaangażowania społeczności wiejskiej w przedsięwzięcia związane z rozwojem wsi.
 
W ramach projektu w okresie od 15 maja do 12 czerwca br. Związek Stowarzyszeń LD9 przeprowadzi 9 szkoleń we wszystkich gminach obszaru działania LGD9, w których udział powinno wziąć ok. 140 osób ( radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, gestorzy bazy turystycznej obszaru LGD9).
 
Aktualnie w poszczególnych gminach są tworzone listy uczestników szkoleń i uzgadniane terminy szkoleń.
 
W gminie Wydminy już 20 maja br. miało miejsce pierwsze szkolenie , w którym uczestniczyły 23 osoby.
 
 Następne szkolenie zaplanowane jest w Gminie Węgorzewo na 4 czerwca 2008 roku.
 
Oprócz zagadnień dotyczących planów odnowy miejscowości w czasie szkoleń zaprezentowane zostaną działania zrealizowane w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś III i Oś IV oraz omówione zasady planowania i sporządzania „małych projektów”.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozwój i odnowę obszarów wiejskich.
 
Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt z Biurem LGD9.

Ilość odwiedzin: 188
Skrócony opis: Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania planów odnowy miejscowości
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-30 07:36:11
Data udostępnienia informacji: 2008-05-30 07:36:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-30 07:43:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...