Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

Budry, dnia 02.09.2008r. 

 

Nasz znak: BO.7331-3/2/C/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójta Gminy Budry

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) obwieszczam, że na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Inwestora: PKT Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, za pośrednictwem osoby upoważnionej – Pani Jolanty Deka reprezentującą firmę GASTEL S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla projektowanej inwestycji dotyczącej stacji bazowej telefonii komórkowej PKT Centertel „4747/5715 Budry” usytuowanej na dz. nr ewid. 436 obręb Budry w miejscowości Dowiaty. Inwestycja obejmuje: roboty budowlane stacji bazowej telefonii komórkowej PKT Centertel polegające na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji wieży telekomunikacyjnej, na której zlokalizowana jest ww. stacja bazowa. Wymianie istniejących anten sektorowych i radioliniowych oraz dodaniu nowych anten wraz ze wspornikami.

 

Uwagi i wnioski można składać, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Budry, 11-606 Budry Al. Wojska Polskiego 27 w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5.

 

 

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w Budrach.

 

2. Strona internetowa: www.bip.budry.pl

 

 

Ilość odwiedzin: 157
Skrócony opis: stacja bazowej telefonii komórkowej PKT Centertel „4747/5715 Budry” usytuowanej na dz. nr ewid. 436 obręb Budry w miejscowości Dowiaty.
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-02 14:39:07
Data udostępnienia informacji: 2008-09-02 14:39:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-02 14:43:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...