Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

BO.7331-4/7/C/08                                                                            Budry, dnia 12.12.2008 r. 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Budry
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i zoczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry, przewidzianej do realizacji w: obrębie geodezyjnym Budry na działkach o nr ewidencyjnych: 229/1, 229/2, 228, 513, 507, 529, 510, 530, 258, 183/1, 185/2, 188, 191, 198, 197, 199, 200/1, 201/1, 205, 206, 212, 217, 215, 210/1, 210/2, 209, 208, 207/4, 207/3, 213/1, 224, 226/2, 230/3, 223/1, 223/2, 222, 221, 220, 218, 219, 216, 275/1, 275/2, 275/4, 275/5, 272, 274, 276, 273, 271/1, 277, 278, 279, 282/1, 284, 283/1, 285/1, 287/1, 287/2, 287/3, 257/5, 257/6, 286/1, 532, 642, 925, 923, 926, 927, 935/1, 935/2, 938, 950/1, 950/2, 942/2, 949, 947, 948/1, 948/2, 948/3, 943, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 957, 946, 945, 944, 960, 961, 959, 965, 971, 980/1, 980/2, 980/3, 981, 982, 984, 988, 990/1, 990/2, 989, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1024, 1029/1, 1028/3, 1032, 1030/1, 1030/2, 1031, 1043, 165, 923
 
Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Budry, pokój nr 5, terminie 14 dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia.
 
 
Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w Budrach.
3. Strona internetowa: www.bip.budry.pl

Załączniki do pobrania: 2008-12-16 07:41:23 - Decyzja (92.50 kB)
2008-12-16 07:42:03 - Analiza (50.50 kB)

Ilość odwiedzin: 156
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie wydaniu decyzji
Skrócony opis: Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków dla m. Budry
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:27:33
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 14:27:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-16 07:42:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...