Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

 

Znak sprawy: BO.7331-2/1/C/09                                                      

 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Wójta Gminy Budry
o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 61 Kpa z dnia 14 kwietnia 1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożonego przez Gminę Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, w dniu 10.03.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik PGR. Numery działek ewidencyjnych, przez które przebiegać inwestycja:
Obręb Ołownik, dz. nr: 181, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 183/9, 183/96, 183/98, 183/100, 183/105, 183/106, 183/107, 183/109, 183/110, 183/115, 185/4, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/14, 185/15, 185/16, 185/29, 185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/37, 185/38, 185/39, 185/62, 185/63, 185/67, 185/65, 185/64, 190, 191/2, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 193/2, 193/5, 193/6, 193/3, 187.
 
Uwagi i wnioski można składać, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu.
 
Do wiadomości:
 
  1. Tablica ogłoszeń w Ołownik PGR
  2. Strona internetowa: www.bip.budry.pl
  3. a/a

Ilość odwiedzin: 107
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Skrócony opis: inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik PGR
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-10 12:25:14
Data udostępnienia informacji: 2009-03-10 12:25:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-10 12:26:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...