Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

 

 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY BUDRY
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
 
 
w sprawie : numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji     Wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
 
 
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza    do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/214/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Budry na stałe obwody głosowania; podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Budry.
 
 
Lp.
Numer obwodu wyborczego
Granice obwodu
Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej
1.
1
- Budry
- Budzewo
- Sąkieły Małe
- Więcki
- Wola
Szkoła Podstawowa w Budrach
ul. M. Kajki 4 (parter)
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
2.
2
- Zabrost
- Grądy Węgorzewskie
- Brzozówko
- Popoiły
- Piłaki Małe
Szkoła Podstawowa w Budrach
ul. M. Kajki 4 (I-sze piętro)
3.
3
- Sobiechy
- Ołownik
Świetlica wiejska w Ołowniku
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
4.
4
- Olszewo Węgorzewskie
- Góry
- Wężówko
- Pawłowo
Warsztaty Terapii Zajęciowej „EMPATIA” w Olszewie Węgorzewskim
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
 
 
 Wójt Gminy Budr
dr inż. Józef Markiewicz

Ilość odwiedzin: 77
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie
Skrócony opis: w sprawie : numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-28 12:42:51
Data udostępnienia informacji: 2009-04-28 12:42:51
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-28 12:47:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...