Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Informacja

 

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Budry
z dnia 23 marca 2009 r.
 
 
 
w sprawie: wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych.
 
 
 
            W oparciu o art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U Nr 25, poz. 219 z 2004 r. z późn. zm.)
wyznaczam
miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych   i plakatów Komitetów Wyborczych jak niżej:
 1. Budry – tablica ogłoszeń ul. Wojska Polskiego (skwer)
 2. Grądy Węgorzewskie – tablica ogłoszeń (koło sołtysa)
 3. Popioły – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 4. Koźlak – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 5. Piłaki Małe – tablica ogłoszeń (przy zlewni mleka)
 6. Brzozówko – tablica ogłoszeń (przy zlewni mleka)
 7. Budzewo – tablica ogłoszeń (przy I przystanku autobusowym)
- Budzewo – tablica ogłoszeń (przy świetlicy)
- Budzewo – tablica ogłoszeń (przy III przystanku autobusowym)
 1. Sąkieły Małe – tablica ogłoszeń (przy skrzyżowaniu)
 2. Zabrost – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
- Zabrost – tablica ogłoszeń (przy świetlicy)
 1. Dąbrówka – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 2. Ołownik – tablica ogłoszeń (przy świetlicy)
- Ołownik Wieś – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 1. Pochwałki – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 2. Sobiechy – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 3. Pawłowo – tablica ogłoszeń (przy zlewni mleka)
- Pawłowo – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 1. Wężówko – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 2. Olszewo Węgorzewskie – tablica ogłoszeń (przy sklepie)
 3. Góry – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 4. Więcki – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)
 5. Wola – tablica ogłoszeń (koło sołtysa)
 6. Pietrele – tablica ogłoszeń (przy przystanku autobusowym)

Ilość odwiedzin: 72
Nazwa dokumentu: Informacja
Skrócony opis: w sprawie: wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-13 08:35:36
Data udostępnienia informacji: 2009-05-13 08:35:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-13 08:37:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...