Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
    Ogłoszenia o wynikach konkursu IV
    Ogłoszenie o wynikach konkursu III
    Ogłoszenia o wynikach konkursu II
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

Wyniki dotyczące Zaproszenia Nr 4/09 do składania ofert na usługi integracji społecznej w ramach PPWOW

 
Wójt Gminy Budry

 
Ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację usług społecznych w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich ( PPWOW ) ogłoszonego dnia 19.05.2009r. a zamkniętego dnia 10.06.2009r.
Usługi społeczne w tym:
Cześć1. Usługi dla dzieci i młodzieży
Do Urzędu Gminy w Budrach wpłynęła 1 oferta , która została złożona przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.
Mając na względzie :
- zapisy Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej, oraz
- oraz rekomendacje Komisji Oceniającej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Gminę,
wybrano ofertę złożoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach jako najkorzystniejszą w świetle ustalonych kryteriów.
Cześć2. Usługi dla rodzin
Do Urzędu Gminy w Budrach wpłynęła 1 oferta , która została złożona przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.
Mając na względzie :
- zapisy Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej, oraz
- oraz rekomendacje Komisji Oceniającej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Gminę,
wybrano ofertę złożoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach jako najkorzystniejszą w świetle ustalonych kryteriów.
Cześć3. Usługi dla rodzin - festyny:
Do Urzędu Gminy w Budrach wpłynęła 1 oferta , która została złożona przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.
Mając na względzie :
- zapisy Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej, oraz
- oraz rekomendacje Komisji Oceniającej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym przez Gminę, 
wybrano ofertę złożoną przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach jako najkorzystniejszą w świetle ustalonych kryteriów.

Ilość odwiedzin: 46
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o wynikach konkursu IV
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-11 10:27:48
Data udostępnienia informacji: 2009-06-11 10:27:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-18 10:36:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...