Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej ( w skócie: BIP). Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz.619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:

www.bip.budry.pl

Dostęp do BIP-u jest również możliwy ze strony WWW naszej gminy, funkcjonującej pod adresem internetowym:

www.budry.pl

po naciśnięciu na logo-przycisk [BIP] lub po wybraniu z menu "Budry dowolnego linku do informacji publicznej.

W niniejszym Biuletynie, informacja publiczna dotycząca gminy Budry została podzielona na  główne kategorie:

-          DANE

-          ORGANY

-          ADMINISTRACJA

-          PRAWO LOKALNE

-          JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

-         JEDNOSTKI POMOCNICZE

-         OGŁOSZENIA, PRZETARGI

-          INNE

Każda z tych kategorii zawiera bardziej szczegółowe aktywne menu, które po naciśnięciu kursora myszki od razu przedstawia wybraną informację, bądź też rozwija się do bardziej szczegółowych kategorii podmenu, które również mogą mieć dalsze rozwinięcie. Wówczas wyboru interesującej informacji dokonujemy, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie na przycisk (link) opisujący daną informację.
W celu łatwego poruszania się po rozbudowanym menu, na górze strony - bezpośrednio nad wyświetlaną informacją, widoczna jest "ścieżka dostępu" do aktualnie oglądanego dokumentu.
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu w okienku wyszukiwarki i naciśnięciu przycisku [Szukaj!] .

Każda wyświetlana aktualnie strona może zostać wydrukowana po naciśnięciu na przycisk [Wersja do wydruku...] , umieszczony  na dole strony.
Znajdziemy tam również metryczkę z podstawowymi informacjami o aktualnie oglądanej informacji  i wytworzonym w Biuletynie dokumencie oraz przycisk [Rejsetr zmian...] do obejrzenia poprzednich wersji dokumentu.

Biuletyn zawiera również dalsze dodatkowe kategorie informacji, przydatne dla użytkowników. Zamieszczono w nich mapę serwisu z aktywnymi linkami, znacznie ułatwiającą nawigację po rozbudowanych stronach BIP.
Pozostałe kategorie menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.

Ilość odwiedzin: 11658
Nazwa dokumentu: Instrukcja obsługi
Skrócony opis: Instrukcja obsługi
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 12:39:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 12:39:49
Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-08 13:13:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...