Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


ADMINISTRACJA > Ewidencje i Rejestry

 Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów i ewidencji dostępnych w Urzędzie Gminy w Budrach

Rejestr uchwał Rady Gminy – pokój 4
Rejestr zarządzeń Wójta – pokój 4
Rejestr przeprowadzonych kontroli – pokój 4
Rejestr wyborców – pokój 5A
Rejestr wydanych dowodów osobistych – pokój 5A
Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – pokój 5B
Rejestr wydanych decyzji w sprawie wycinki drzew – pokój 5B
Rejestr osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy - pokój 3
Ewidencja ludności – pokój 5A
Ewidencja działalności gospodarczej – pokój 5B
Ewidencja sprzedaży gruntów – pokój 3
Ewidencja przekazanych gospodarstw rolnych na następce i na Skarb Państwa - pokój 3
Ewidencja podatników - pokój 3

 

Ilość odwiedzin: 12077
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Nazarowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nazarowicz
Osoba, która wprowadzała dane: gbudry
Data wytworzenia informacji: 2003-06-10 10:01:39
Data udostępnienia informacji: 2003-06-10 10:01:39
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-04 15:05:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...