Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    Unieważnienie przetargu
    Przetarg nieograniczony
    o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
    Przetarg na roboty budowlane
    Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
    Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
    Przetarg Ograniczony
    Przetarg Ograniczony
    Unieważnienie przetargu
    Unieważnienie przetargu
    Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
    Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
    Unieważnienie przetargu
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Unieważnienie przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/06/30-158230
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
    OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
    Unieważnienie postępowania
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    Zmiana zapisu w treści SIWZ w zał. Nr 16
    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Przetarg Nieograniczony
    Przetarg Nieograniczony
    Przetarg Nieograniczony
    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
    II Przetarg Nieograniczony
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pow. 60.000 euro
    Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
    Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
    OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
    Informacja o wyborze oferty
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
    Informacja o wyborze oferty
    Informacja o unieważnieniu przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Informacja o unieważnieniu postępowania
    Informacja o unieważnieniu postępowania
    Ogłoszenie o przetargu
    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Informacja o unieważnieniu postępowania
    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
    Ogłoszenie o przetargu
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    Informacja o unieważnieniu postępowania
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Informacja o unieważnieniu postępowania
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
    Unieważnienie postępowania
    Informacja o wniesionym proteście
    Rozstrzygniecie protestu
    Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    Modyfikacja SIWZ na Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    Przetarg Nieograniczony
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
    Zmiana zapisów SIWZ
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu
    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Przetargi

Spis dokumentów:
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH ŻWIROWYCH I GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY BUDRY
2. Unieważnienie przetargu
NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH ŻWIROWYCH I GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY BUDRY
3. Przetarg nieograniczony
Przetarg Nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 46/1 o powierzchni 0,1075 ha
4. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
Przetarg nieograniczony na Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo i Budry
5. Przetarg na roboty budowlane
Modernizacja połączona z remontem zespołu pałacowo-parkowego w Więckach
6. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw
7. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opracowanie ? Dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo i Budry ?
9. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej
10. Przetarg Ograniczony
Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Ograniczony (dla stałych mieszkańców miejscowości Budzewo) na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu (budynki zostały rozebrane) oznaczonej Nr geodezyjnym 72/1
11. Przetarg Ograniczony
Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Ograniczony (dla stałych mieszkańców miejscowości Góry) na sprzedaż zabudowanej działki gruntu (budynek mieszkalny dwurodzinny z częścią gospodarczą i stodołą) ozn
12. Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na projekt pn. Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw
13. Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu na projekt pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR
14. Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw
15. Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR
16. Unieważnienie przetargu
unieważnienie postępowania przetargowego Nr RZL 7216-D/3/2006
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja połączona z remontem zespołu pałacowo - parkowego w Więckach
18. Unieważnienie przetargu
Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw
19. Ogłoszenie o przetargu
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków obiadowychm jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Budry w ilości od 180 do 200 porcji dziennie w okresie od 04.09.2006r. przez 10 m-cy w dni nauki s
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR
21. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/06/30-158230
Przygotowanie i dowóz gorących posiłków obiadowychm jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Budry w ilości od 180 do 200 porcji dziennie w okresie od 04.09.2006r. przez 10 m-cy w dni nauki s
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw
23. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacji drogi Popioły – Piłaki Małe długości 5,2 km
24. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
?Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw?
25. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006-2007
26. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Modernizacja drogi Popioły – Piłaki Małe długości 5,2 km
27. Unieważnienie postępowania
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006- 2007
28. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006-2007
29. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości (były punkt skupu żywca) oznaczonej Nr geodezyjnym 52 o powierzchni 4500 m2położonej w miejscowości i obrębie Olszewo Węgorzewskie, gmina Budry
30. Zmiana zapisu w treści SIWZ w zał. Nr 16
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006-2007
31. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2006- 2007
32. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie węgla kamiennego ?orzech? gat. I w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2006/2007 roku
33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy Budry w sezonie grzewczym 2006/2007 w ilości 200 ton
34. Przetarg Nieograniczony
Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność zabudowanej działki gruntu (była świetlica wiejska) oznaczonej Nr geodezyjnym 42
35. Przetarg Nieograniczony
Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność lokalu użytkowego (młyn zbożowy) wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku użytkowo-mieszkalnego i udziałem w gruncie wynoszącym 0,717 położonego
36. Przetarg Nieograniczony
Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 213/1 o powierzchni 5300 m2położonej w miejscowości i obrębie Więcki, gmina Budry, pow. węgorz
37. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
na dostarczanie węgla kamiennego ?orzech? gat. I w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2006/2007 roku
38. II Przetarg Nieograniczony
Wójt Gminy Budry ogłasza II Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 213/1 o powierzchni 5300 m2 położonej w miejscowości i obrębie Wię
39. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pow. 60.000 euro
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
40. Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
41. Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
42. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zadanie I. Profilowanie dróg równiarką. Zadanie II Transport i uzupełnienie ubytków.
43. Informacja o wyborze oferty
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry
44. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie ośrodka kultury w Budrach
45. Informacja o wyborze oferty
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry
46. Informacja o unieważnieniu przetargu
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry- Zadanie I - Profilowanie dróg równiarką?. RZL7216-D-R/1/07
47. Ogłoszenie o przetargu
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry – profilowanie dróg równiarką
48. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
49. Informacja o unieważnieniu postępowania
Remont połączony z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
50. Informacja o unieważnieniu postępowania
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry- Profilowanie dróg równiarką
51. Ogłoszenie o przetargu
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry – profilowanie dróg równiarką
52. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
53. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont połączony z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
54. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry- profilowanie dróg równiarką.
55. Informacja o unieważnieniu postępowania
Remont połączony z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
56. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
57. Ogłoszenie o przetargu
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009
58. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009
59. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 wynajętymi autobusami
60. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 na podstawie biletów miesięcznych
61. Informacja o unieważnieniu postępowania
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 wynajętymi autobusami
62. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 wynajętymi autobusami
63. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 na podstawie biletów miesięcznych
64. Informacja o unieważnieniu postępowania
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Budry w roku szkolnym 2007 – 2008 wynajętymi autobusami
65. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DLA URZĘDU GMINY BUDRY W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008 W ILOŚCI 200 TON
66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy Budry w sezonie grzewczym 2007/2008 w ilości 200 ton
67. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przydomowych oczyszczalni ścieków
68. Unieważnienie postępowania
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Budr
69. Informacja o wniesionym proteście
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Budr
70. Rozstrzygniecie protestu
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bu
71. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Budry
72. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Budry.
73. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Budry-Zadanie I : Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Budry
74. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry
75. Modyfikacja SIWZ na Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na
Modyfikacja SIWZ na „Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry”
76. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych na osiedlu PGR Ołownik dług. 0,450 km
77. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Budry
78. Przetarg Nieograniczony
Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność lokalu użytkowego (była świetlica wiejska) wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku mieszkalno-użytkowego i udziałem w gruncie wyno
79. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych na osiedlu PGR Ołownik dług. 0,450 km
80. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych na osiedlu PGR Ołownik dług. 0,450 km
81. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja drogi gminnej od ulicy Księdza Masłowskiego do cmentarza komunalnego w m. Budry długości 670m
82. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Modernizacja drogi gminnej od ulicy Księdza Masłowskiego do cmentarza komunalnego w m. Budry długości 670m
83. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja drogi gminnej od ulicy Księdza Masłowskiego do cmentarza komunalnego w m. Budry długości 670m
84. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja drogi gminnej Sobiechy - Wężówko i przebudowa przepustu w miejscowości Popioły
85. Zmiana zapisów SIWZ
Modernizacja drogi gminnej Sobiechy – Wężówko i przebudowa przepustu w miejscowości Popioły
86. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja drogi gminnej Sobiechy – Wężówko i przebudowa przepustu w miejscowości Popioły
87. Ogłoszenie o przetargu
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Budry
88. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja drogi gminnej Sobiechy - Wężówko i przebudowa przepustu w miejscowości Popioły
89. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Budry w okresie od 01.09.2008 r. do 19.06.2009 r. (w dni nauki szkolnej)
90. Ogłoszenie o przetargu
Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy Budry w sezonie grzewczym 2008/2009 w ilości 200 ton
91. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Budry
92. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa węgla kamiennego dla Urzędu Gminy Budry w sezonie grzewczym 2008/2009 w ilości 200 ton
93. Ogłoszenie o przetargu
Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Budry w 2009r
94. Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 70,09 m2wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku mieszkalnego i udziałem w gruncie wynoszącym
95. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Budry w 2009r.
96. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Budzewo i Pietrele
97. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Budry w 2009r.
98. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Budzewo i Pietrele
99. Ogłoszenie o przetargu
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011
100. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Budzewo i Pietrele

Ilość odwiedzin: 118384
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-10 11:51:16
Data udostępnienia informacji: 2003-06-10 11:51:16
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-23 13:38:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...