Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
       Uchwała Nr V/20/03
       Uchwała Nr V/21/03
       Uchwała Nr V/22/03
       Uchwała Nr V/23/03
       Uchwała Nr V/24/03
       Uchwała Nr VI/25/03
       Uchwała Nr VI/26/03
       Uchwała Nr VI/27/03
       Uchwała Nr VI/28/03
       Uchwała Nr VI/29/03
       Uchwała Nr VI/31/03
       Uchwała Nr VI/32/03
       Uchwała Nr VII/33/03
       Uchwała Nr VII/34/03
       Uchwała Nr VII/35/03
       Uchwała Nr VII/37/03
       Uchwała Nr VII/38/03
       Uchwała Nr VII/39/03
       Uchwała Nr VII/40/03
       Uchwała Nr VII/41/03
       Uchwała Nr VIII / 42 / 03
       Uchwała Nr VIII / 43 / 03
       Uchwała Nr VIII/44/03
       Uchwała Nr VIII /45 /03
       Uchwała Nr VIII/ 46 / 03
       Uchwała Nr VIII / 47 / 03
       Uchwała Nr IX/48/03
       Uchwała Nr IX/49/03
       Uchwała Nr IX/50/03
       UCHWAŁA Nr IX /51 / 03
       Uchwała Nr IX /52/ 03
       Uchwała Nr IX /53 /03
       UCHWAŁA Nr IX /54 /03
       Uchwała Nr IX/55/03
       U chwała Nr IX/56/ 2003
       U chwała Nr IX/57/ 2003
       U chwała Nr IX/58/03
       Uchwała Nr X/59/03
       Uchwała Nr X/60/03
       Uchwała Nr XI/61/03
       Uchwała Nr XI/62/03
       U C H W A Ł A Nr XI/63/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XI/64/03
       U C H W A Ł A Nr XI/65/03
       U C H W A Ł A Nr XI/66/03
       Uchwała Nr XI /67/ 03
       Uchwała Nr XI/68/03
       Uchwała Nr XI/69/03
       Uchwała Nr XI/70/03
       Uchwała Nr XI/71/03
       UCHWAŁA Nr XII/72/2003
       U C H W A Ł A Nr XII/73/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/74/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/75/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/76/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/77/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/78/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/79/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/80/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/81/ 2003
       U C H W A Ł A Nr XII/82/ 2003
       UCHWAŁA Nr XII/83/2003
       UCHWAŁA Nr XII/84/03
       UCHWAŁA Nr XII/85/03
       UCHWAŁA Nr XII/86/03
       UCHWAŁA Nr XII/87/03
       Uchwała Nr XII/88/03
       UCHWAŁA Nr XII/89/03
       UCHWAŁA Nr XII/90/03
       Uchwała Nr XIII/91/03
       Uchwała Nr XIII/92/03
       Uchwała Nr XIII/93/03
       Uchwała Nr XIII/94/03
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2003

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr V/20/03
w sprawie : zasad i wysokości zryczałtowanych diet przysługujących Wiceprzewodniczącemu Rady, Przewodniczącym Komisji i Radnym.
2. Uchwała Nr V/21/03
z dnia 17 stycznia 2003rw sprawie : określenia inkasentów i zasad wynagrodzenia za inkaso sołtysów.
3. Uchwała Nr V/22/03
Uchwała Nr V/22/03 z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady.
4. Uchwała Nr V/23/03
Uchwała Nr V/23/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 17 stycznia 2003r.W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
5. Uchwała Nr V/24/03
Uchwałą Nr V/24/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Spraw Socjalnych.
6. Uchwała Nr VI/25/03
UchwałaNr VI/25/03Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003r.w sprawie; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwała Nr VI/26/03
Uchwała Nr VI/26/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003r.w sprawie ; zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Spraw Socjalnych
8. Uchwała Nr VI/27/03
Uchwała Nr VI/27/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów.
9. Uchwała Nr VI/28/03
Uchwała Nr VI/28/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
10. Uchwała Nr VI/29/03
Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie : nadanie imienia dla Gminnego Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach.
11. Uchwała Nr VI/31/03
Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Budry.
12. Uchwała Nr VI/32/03
Uchwała Nr VI/32/03 Rady Gminy Budry z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry
13. Uchwała Nr VII/33/03
Uchwała Nr VII/33/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11kwietnia 2003r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na rok 2003r.
14. Uchwała Nr VII/34/03
Uchwała Nr VII/34/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie: nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Budrach.
15. Uchwała Nr VII/35/03
UCHWAŁA Nr VII/35/03 Rada Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie : ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu niebędącego własnością pracodawcy.
16. Uchwała Nr VII/37/03
Uchwała Nr VII/37/03 Rady gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003r.w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Budrach.
17. Uchwała Nr VII/38/03
Uchwała Nr VII/38/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
18. Uchwała Nr VII/39/03
Uchwała Nr VII/39/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia diety dla sołtysów
19. Uchwała Nr VII/40/03
Uchwała Nr VII/40/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11-04-2003r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
20. Uchwała Nr VII/41/03
Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11kwietnia 2003r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody z wodociągów komunalnych gminy
21. Uchwała Nr VIII / 42 / 03
Uchwała Nr VIII / 42 / 03z dnia 25 lipca 2003r.w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
22. Uchwała Nr VIII / 43 / 03
Uchwała Nr VIII / 43 / 03Rady Gminy w Budrach z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzen
23. Uchwała Nr VIII/44/03
Uchwała Nr VIII/44/03Rady Gminy w Budrach z dnia 25 lipca 2003r w sprawie : zatwierdzenia taryf opłat i cen za wodę
24. Uchwała Nr VIII /45 /03
Uchwała Nr VIII /45 /03Rady Gminy w Budrach z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie : ustalenie dopłat za wodę pobraną z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Budry.
25. Uchwała Nr VIII/ 46 / 03
Uchwała Nr VIII/ 46 / 03Rady Gminy w Budrach z dnia 25 lipca 2003 r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
26. Uchwała Nr VIII / 47 / 03
Uchwała Nr VIII / 47 / 03Rady Gminy w Budrach z dnia 25 lipca 2003 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2003 r.
27. Uchwała Nr IX/48/03
UCHWAŁA Nr IX /48 /03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 r.w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Budrach Nr VIII / 46/ 03
28. Uchwała Nr IX/49/03
Uchwała Nr IX/49/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 09 września 2003r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.
29. Uchwała Nr IX/50/03
UCHWAŁA Nr IX/50/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 9 września 2003 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Budry
30. UCHWAŁA Nr IX /51 / 03
UCHWAŁA Nr IX/51/03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zmiany granic sołectwa Więcki
31. Uchwała Nr IX /52/ 03
UCHWAŁA Nr IX /52/ 03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa w miejscowości Wola
32. Uchwała Nr IX /53 /03
UCHWAŁA Nr IX /53 /03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zmiany granic sołectwa Ołownik
33. UCHWAŁA Nr IX /54 /03
UCHWAŁA Nr IX /54 /03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa w miejscowości Ołownik PGR
34. Uchwała Nr IX/55/03
UCHWAŁA Nr IX/55/03 Rady Gminy Budry z dnia 9 września 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zmiany nazwy urzędowej miejscowości Ołownik PGR na Ołownik Duży
35. U chwała Nr IX/56/ 2003
U C H W A Ł A Nr IX/56/ 2003 R a d y G m i n y w B u d r a ch z dnia 09 września 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym
36. U chwała Nr IX/57/ 2003
U C H W A Ł A Nr IX/57/ 2003 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 09 września 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym
37. U chwała Nr IX/58/03
U C H W A Ł A Nr IX/58/ 2003 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 09 września 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 9/4 o
38. Uchwała Nr X/59/03
Uchwała Nr X/59/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 16 września 2003 roku w sprawie: wyrażenia opinii nt. wniosku przedłożonego przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór
39. Uchwała Nr X/60/03
Uchwała Nr X/60/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 16 września 2003r.W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.
40. Uchwała Nr XI/61/03
Uchwała Nr XI/61/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
41. Uchwała Nr XI/62/03
UCHWAŁA NR XI/62/03 RADY GMINY BUDRY z dnia 6 listopada 2003 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działalności rolnej – fermy trzody chlewnej w Budrach
42. U C H W A Ł A Nr XI/63/ 2003
UCHWAŁA Nr XI/63/03 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 06 listopada 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 183/111 o powierz
43. U C H W A Ł A Nr XI/64/03
U C H W A Ł A Nr XI/64/03 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 06 listopada 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 19
44. U C H W A Ł A Nr XI/65/03
U C H W A Ł A Nr XI/65/ 2003 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 06 listopada 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 193
45. U C H W A Ł A Nr XI/66/03
U C H W A Ł A Nr XI/66/ 2003 R a d y G m i n y w B u d r a c h z dnia 06 listopada 2003 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 49 o p
46. Uchwała Nr XI /67/ 03
Uchwała Nr XI /67/ 03 Rady Gminy w Budrach z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno- Wenerologicznej w Olsztynie
47. Uchwała Nr XI/68/03
Uchwała Nr XI/68/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli
48. Uchwała Nr XI/69/03
Uchwała Nr XI / 69/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla Dyrektorów Szkół
49. Uchwała Nr XI/70/03
Uchwała Nr XI/70/03Rady Gminy w Budrach z dnia 6 listopada 2003 r.w sprawie: przejęcia prowadzenia zadań placówki pracy pozaszkolnej od Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
50. Uchwała Nr XI/71/03
Uchwała Nr XI/71/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 06 listopada 2003 r.w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zmiany dotychczasowej nazwy urzędowej miejscowości PGR Ołownik
51. UCHWAŁA Nr XII/72/2003
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry.
52. U C H W A Ł A Nr XII/73/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 183/109 o powierzchni 0,3424 ha położonej w miejscowości Ołownik PGR gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warm
53. U C H W A Ł A Nr XII/74/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 183/107 o powierzchni 0,1175 ha położonej w miejscowości Ołownik PGR gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warm
54. U C H W A Ł A Nr XII/75/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 191/13 o powierzchni 0,1595 ha położonej w miejscowości Ołownik PGR gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warm
55. U C H W A Ł A Nr XII/76/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 32 o powierzchni 5,03 ha i 45/1 o powierzchni 5,77 ha położonych w obrębie Pochwałki gmina Budry, pow. węg
56. U C H W A Ł A Nr XII/77/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 33/24 o powierzchni 0,3912 ha i 35/20 o powierzchni 1,0588 ha położonych w obrębie Pochwałki gmina Bud
57. U C H W A Ł A Nr XII/78/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 13/39 o powierzchni 0,3838 ha położonej w obrębie Budzewo gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazur
58. U C H W A Ł A Nr XII/79/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 31/12 o powierzchni 0,44 ha położonej w obrębie Pochwałki gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazur
59. U C H W A Ł A Nr XII/80/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 31/5 o powierzchni 0,74 ha położonej w obrębie Pochwałki gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurs
60. U C H W A Ł A Nr XII/81/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 31/9 o powierzchni 0,38 ha położonej w obrębie Pochwałki gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurs
61. U C H W A Ł A Nr XII/82/ 2003
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 31/7 o powierzchni 0,32 ha położonej w obrębie Pochwałki gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurs
62. UCHWAŁA Nr XII/83/2003
w sprawie: utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
63. UCHWAŁA Nr XII/84/03
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004r
64. UCHWAŁA Nr XII/85/03
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
65. UCHWAŁA Nr XII/86/03
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień
66. UCHWAŁA Nr XII/87/03
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.
67. Uchwała Nr XII/88/03
W sprawie: opłaty targowej
68. UCHWAŁA Nr XII/89/03
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
69. UCHWAŁA Nr XII/90/03
w spawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
70. Uchwała Nr XIII/91/03
Uchwała Nr XIII/91/03 Rady Gminy Budry z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbę
71. Uchwała Nr XIII/92/03
Uchwała Nr XIII/92/03 Rady Gminy Budry z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbęd
72. Uchwała Nr XIII/93/03
Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Gminy Budry z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbęd
73. Uchwała Nr XIII/94/03
Uchwała Nr XIII/94/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 29 grudnia 2003 r.W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Ilość odwiedzin: 1394
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Kowalewska
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kowalewska
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-13 12:27:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-13 12:27:33
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-05 09:39:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...