Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


   

 


15 czerwca 2005 r. zakończona została inwestycja pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu wykonano: sieć wodociągową długości 10 km łączącą wodociągi w miejscowościach Ołownik i Dąbrówka,  Sąkieły i Zabrost, Budry i Brzozówka oraz Więcki i Wola, przepompownię wody w  miejscowości Wola.  Dokonano wymianę 27 szt starych przyłączy wodociągowych w miejscowości Więcki. Po zrealizowaniu projektu wyłączono z eksploatacji stare wyeksploatowane ujęcie wody w miejscowości Zabrost i zaprzestano zakupu wody z ujęcia Radziszewo, gm. Pozezdrze. Projekt był drugim i zarazem ostatnim etapem przedsięwzięcia mającego na celu poprawę jakości wody do picia na taranie gminy Budry. Obecnie wszystkie miejscowości w gminie Budry połączone są w jedną sieć wodociągową i podłączone  do nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim oddanej do eksploatacji w 2004 roku i wybudowanej z programu SAPARD. Zrealizowany projekt przyczynił się  zdecydowanie do poprawy jakości wody na terenie gminy.

 

Całkowita wartość projektu: 741 878,44  zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 527 070,85 zł

Budżet państwa: 67 908,89 zł

Środki własne: 146 898,70 zł

Ilość odwiedzin: 10201
Skrócony opis: Rozbudowa sieci wodociągowej na bazie ujęcia Olszewo Węgorzewskie
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2005-06-15 14:55:07
Data udostępnienia informacji: 2005-06-15 14:55:07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-03 09:14:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...