Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Fundusze Strukturalne > SPO-ROL

 

Gmina Budry w 2006 r. realizuje trzy projekty współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

  1. Modernizacja połączona z remontem zespołu pałacowo-parkowego w Więckach. Nr projektu: OW/BFS-0724/123/SPO-2.3/43/05, koszt całkowity - 414 815,51
  2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ołownik PGR. Nr projektu: OW/BFS-0724/123/SPO-2.3/42/05, koszt całkowity - 176 315,07
  3. Kształtowanie centrum wsi Budry przez budowę i urządzenie placu zabaw. Nr projektu: OW/BFS-0724/123/SPO-2.3/45/05, koszt całkowity - 40 851,40

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - Sekcja Orientacji EFOiGR wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ilość odwiedzin: 9298
Skrócony opis: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-08-04 09:55:31
Data udostępnienia informacji: 2006-08-04 09:55:31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-30 09:50:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...