Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
    Obwieszczenie
    Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Obwieszczenie
    Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
    OBWIESZCZENIE
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Podaję do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządonych na dzień 12 listopada 2006 r.

1. Krzysztof Trejbszo - Przewodniczący Komisji
2. Jadwiga Święcka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Grażyna Chybińska - Członek Komisji
4. Zenona Pyniaha - Członek Komisji
5. Maria Szukiel - Członek Komisji
6. Joanna Wojtkiewicz - Członek Komisji
7. Czesława Wowak - Członek Komisji

Przewodniczący Gminnej Komisji
            /-/
Krzysztof Trejbszo

Ilość odwiedzin: 540
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-04 12:19:38
Data udostępnienia informacji: 2006-10-04 12:19:38
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-04 12:29:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...