Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
    Obwieszczenie
    Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Obwieszczenie
    Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
    OBWIESZCZENIE
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach z dnia 3 października 2006 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządonych na dzień 12 listopada 2006 r. znajduje się w Urzędzie Gminy w Budrach, pokój nr 6, telefon: 0-87 4278003 fax: 0-87 4278017.

Godziny dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz wójta ustala się w terminach jak niżej:

03.10.2006 r. 13.00-15.00
04.10 - 06.10.2006 r. 10.00-12.00
09.10 - 12.10.2006 r. 10.00-12.00
13.10.2006 r. 14.00-24.00
16.10 - 17.10.2006 r. 10.00-12.00
18.10.2006 r. 14.00-24.00

Przewodniczący Gminnej Komisji
            /-/
Krzysztof Trejbszo

Ilość odwiedzin: 370
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-04 12:30:03
Data udostępnienia informacji: 2006-10-04 12:30:03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-04 12:48:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...