Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
    Obwieszczenie
    Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Obwieszczenie
    Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
    OBWIESZCZENIE
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Wybory samorządowe > Wybory 2006 > Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
z dnia 14 października 2006
dotyczące dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy w Budrach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Budrach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy w Budrach w następujących okręgach wyborczych:
 
Nr okręgu
Okręgi-granice okręgu
4
Wola
6
Grądy Węgorzewskie, Brzozówko
9
Sobiechy
11
Pawłowo
 
Zgłoszeń należy dokonać w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Budrach przy ul. Al. Wojska Polskiego 27; pokój nr 6 do dnia 19 października 2006 r. do godziny 24.00.
 
 
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Krzysztof Trejbszo
 

Ilość odwiedzin: 414
Skrócony opis: dotyczące dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Gminy w Budrach w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-14 15:20:40
Data udostępnienia informacji: 2006-10-14 15:20:40
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-14 15:23:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...