Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
    Obwieszczenie
    Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
    Obwieszczenie
    Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
    OBWIESZCZENIE
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


INFORMACJA
Wójta Gminy Budry
z dnia 20 października 2006 roku
 
w sprawie numerów obwodów wyborczych ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych powołanych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień12 listopada 2006 roku.
          
 Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U.Nr 159, poz. 1547 z 2003r. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/213/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 16 czerwca 2006r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu i uchwały XXXVII/214/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. Rady Gminy w Budrach w sprawie podziału Gminy Budry na stałe obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

 
Numer obwodu wyborczego
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
miejscowość: Budry, Bogumiły, Dowiaty, Więcki, Pietrele, Droglewo, Wola, Budzewo, Sąkieły Małe
Szkoła Podstawowa w Budrach ul. M. Kajki 4.
lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
2
miejscowość: Zabrost Wielki, Zabrost, Dąbrówka, Skalisko,   Brzozówko, Grądy Węgorzewskie, Popioły, Wydutki, Piłaki Małe, Koźlak
Szkoła Podstawowa w Budrach ul. M. Kajki 4
 
3
miejscowość:
Sobiechy, Ołownik, Pochwałki, Ołownik PGR
Świetlica w Ołowniku
 
4
miejscowość: Olszewo Węgorzewskie, Góry, Wężówko, Mniszki, Maryszki, Piotrówko, Pawłowo,
Warsztaty Terapii Zajęciowej EMPATIA w  Olszewie Węgorzewskim
 

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu
12 listopada 2006 roku w godz.   6:00 – 20:00
 
Wójt Gminy Budry
/-/
dr inż. Józef Markiewicz

Ilość odwiedzin: 552
Skrócony opis: w sprawie numerów obwodów wyborczych ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych powołanych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień12 listopada 2006 roku
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-20 10:51:31
Data udostępnienia informacji: 2006-10-20 10:51:31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-24 09:10:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...