Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
    Nabory aktualne
    Nabory zakończone
       podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
       stanowisko do spraw płac i rozliczeń
       pracownik socjalny
       Informacja dot. naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
       Informacja dot. naboru na stanowisko inspektora do spraw płac i rozliczeń
       Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. płac i rozliczeń
       Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
       Informacja dot. naboru - pracownik socjalny
       Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny
       Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr
       Sprostowanie
       Informacja - stanowisko podinspektora d/s obsługi Rady Gminy i kadr
       Informacja o wynikach naboru - Podinspektor d/s obsługi Rady Gminy i kadr
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Spis dokumentów:
1. podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Stanowisko urzędnicze, na które jest ogłaszany nabór: podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w pełnym wymiarze
2. stanowisko do spraw płac i rozliczeń
Stanowisko urzędnicze, na które jest ogłaszany nabór: stanowisko do spraw płac i rozliczeń w pełnym wymiarze
3. pracownik socjalny
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budrach
4. Informacja dot. naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
INFORMACJA dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Budrach
5. Informacja dot. naboru na stanowisko inspektora do spraw płac i rozliczeń
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do spraw płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy w Budrach
6. Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. płac i rozliczeń
7. Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
8. Informacja dot. naboru - pracownik socjalny
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
9. Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny
10. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr
Ogłaszenie nabóru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Budrach -inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr.
11. Sprostowanie
Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 23 kwietnia 2007r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Budrach
12. Informacja - stanowisko podinspektora d/s obsługi Rady Gminy i kadr
Informacja dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora d/s obsługi Rady Gminy i kadr w Urzędzie Gminy w Budrach
13. Informacja o wynikach naboru - Podinspektor d/s obsługi Rady Gminy i kadr

Ilość odwiedzin: 1793
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-04-23 13:01:22
Data udostępnienia informacji: 2007-04-23 13:01:22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-23 13:01:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...