Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
    Ogłoszenia o wynikach konkursu IV
    Ogłoszenie o wynikach konkursu III
    Ogłoszenia o wynikach konkursu II
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenia o wynikach konkursu IV
2. Ogłoszenie o wynikach konkursu III
3. Ogłoszenia o wynikach konkursu II

Ogłoszenie o wynikach konkursu na usługi integracji społecznej –Zaproszenie do składania ofert z dn. 18.06.2008 r.

    Na podstawie zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Budry z dnia 30 maja 2008 r. Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert  rozstrzygnęła otwarty konkurs na realizację usług integracji społecznej na terenie gminy Budry.

Łącznie złożono 3 oferty, w tym :
Liczba ofert na część 1: 1 oferta
Liczba ofert na część 2: 1 oferta
Liczba ofert na część 3: 0 ofert
Liczba ofert na część 4: 1 oferta

Spośród  trzech złożonych ofert komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała następujące oferty:
1.Gminny Ośrodek Kultury w Budrach – Utworzenie Akademii Małolata
2.Gminny Ośrodek Kultury w Budrach – Usługi edukacyjne świadczone w miejscu zamieszkania w zakresie organizacji czasu wolnego z nastawieniem na rozwój ich potencjału i integrację w grupie
4.Gminny Ośrodek Kultury w Budrach – Usługi dla rodzin

Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne oraz przeszły kryteria oceny technicznej.
Na realizację ww. usług zostaną podpisane porozumienia usługodawcą.

 

Ilość odwiedzin: 2444
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-07-23 08:51:20
Data udostępnienia informacji: 2008-07-23 08:51:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-23 08:52:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...