Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr. 62/2001 poz. 627) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Gminy Pozezdrze przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Gminy Pozezdrze. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

Karta typu A:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=A

Karta typu B:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=B

Karta typu C:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=C

Karta typu D:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=D

Karta typu E:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=E

Karta typu F:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=F

Karta typu G:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=G

Karta typu H:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=H

Karta typu I:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800&type=I


Wyszukiwanie kart w Wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=88800

Ilość odwiedzin: 2607
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-08 14:09:12
Data udostępnienia informacji: 2008-09-08 14:09:12
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-08 14:11:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...