Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Mapa strony:

DANE
   Urząd gminy

ORGANY
   Wójt
   Rada Gminy
      Przewodniczący Rady Gminy
   Komisje
      Komisja Rewizyjna
      Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Spraw Socjalnych
      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów

ADMINISTRACJA
   Urząd Gminy
      Sekretarz
      Skarbnik
      Stanowiska
      Regulamin Organizacyjny
   Sposób załatwiania spraw
   Ewidencje i Rejestry
   Nabór na wolne stanowiska urządnicze
      Nabory aktualne
      Nabory zakończone
         podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
         stanowisko do spraw płac i rozliczeń
         pracownik socjalny
         Informacja dot. naboru na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
         Informacja dot. naboru na stanowisko inspektora do spraw płac i rozliczeń
         Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. płac i rozliczeń
         Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
         Informacja dot. naboru - pracownik socjalny
         Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr
         Sprostowanie
         Informacja - stanowisko podinspektora d/s obsługi Rady Gminy i kadr
         Informacja o wynikach naboru - Podinspektor d/s obsługi Rady Gminy i kadr

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Budżet
      Budżet na 2003 rok
      Budżet na 2004 rok
      Budżet na 2005 rok
      Budżet na 2006 rok
      Budżet na 2007 rok
      Budżet na 2008 rok
   Uchwały
      Rok 2003
         Uchwała Nr V/20/03
         Uchwała Nr V/21/03
         Uchwała Nr V/22/03
         Uchwała Nr V/23/03
         Uchwała Nr V/24/03
         Uchwała Nr VI/25/03
         Uchwała Nr VI/26/03
         Uchwała Nr VI/27/03
         Uchwała Nr VI/28/03
         Uchwała Nr VI/29/03
         Uchwała Nr VI/31/03
         Uchwała Nr VI/32/03
         Uchwała Nr VII/33/03
         Uchwała Nr VII/34/03
         Uchwała Nr VII/35/03
         Uchwała Nr VII/37/03
         Uchwała Nr VII/38/03
         Uchwała Nr VII/39/03
         Uchwała Nr VII/40/03
         Uchwała Nr VII/41/03
         Uchwała Nr VIII / 42 / 03
         Uchwała Nr VIII / 43 / 03
         Uchwała Nr VIII/44/03
         Uchwała Nr VIII /45 /03
         Uchwała Nr VIII/ 46 / 03
         Uchwała Nr VIII / 47 / 03
         Uchwała Nr IX/48/03
         Uchwała Nr IX/49/03
         Uchwała Nr IX/50/03
         UCHWAŁA Nr IX /51 / 03
         Uchwała Nr IX /52/ 03
         Uchwała Nr IX /53 /03
         UCHWAŁA Nr IX /54 /03
         Uchwała Nr IX/55/03
         U chwała Nr IX/56/ 2003
         U chwała Nr IX/57/ 2003
         U chwała Nr IX/58/03
         Uchwała Nr X/59/03
         Uchwała Nr X/60/03
         Uchwała Nr XI/61/03
         Uchwała Nr XI/62/03
         U C H W A Ł A Nr XI/63/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XI/64/03
         U C H W A Ł A Nr XI/65/03
         U C H W A Ł A Nr XI/66/03
         Uchwała Nr XI /67/ 03
         Uchwała Nr XI/68/03
         Uchwała Nr XI/69/03
         Uchwała Nr XI/70/03
         Uchwała Nr XI/71/03
         UCHWAŁA Nr XII/72/2003
         U C H W A Ł A Nr XII/73/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/74/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/75/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/76/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/77/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/78/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/79/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/80/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/81/ 2003
         U C H W A Ł A Nr XII/82/ 2003
         UCHWAŁA Nr XII/83/2003
         UCHWAŁA Nr XII/84/03
         UCHWAŁA Nr XII/85/03
         UCHWAŁA Nr XII/86/03
         UCHWAŁA Nr XII/87/03
         Uchwała Nr XII/88/03
         UCHWAŁA Nr XII/89/03
         UCHWAŁA Nr XII/90/03
         Uchwała Nr XIII/91/03
         Uchwała Nr XIII/92/03
         Uchwała Nr XIII/93/03
         Uchwała Nr XIII/94/03
      Rok 2004
         Uchwała Nr XIV/95/04
         Uchwała Nr XIV/96/04
         Uchwała Nr XIV/97/04
         Uchwała Nr XIV/98/04
         Uchwała Nr XIV/99/2004
         Uchwała Nr XIV/100/04
         Uchwała Nr XIV/101/04
         Uchwała Nr XIV/102/04
         Uchwała Nr XIV/103/04
         Uchwała XIV/104/04
         Uchwała Nr XV/105/04
         Uchwała Nr XV/106/04
         Uchwała Nr XVI/107/04
         Uchwała Nr XVI/108/04
         Uchwała Nr XVI/109/04
         Uchwała Nr XVI/110/04
         Uchwała Nr XVI/111/04
         Uchwała Nr XVI/112/04
         Uchwała Nr XVI/113/04
         Uchwała Nr XVI/114/04
         Uchwała Nr XV/115/04
         Uchwała Nr XVII-116-04
         Uchwała Nr XVII/117/04
         U c h w a ł a Nr XVII/118/04
         UCHWAŁA Nr XVII/119/04
         Uchwała Nr XVII/120/04
         Uchwała Nr XVII/121/04
         UCHWAŁA Nr XVII/122/04
         UCHWAŁA Nr XVII/123/04
         U C H W A Ł A Nr XVII/124/04
         Uchwała Nr XVII/125
         Uchwała Nr XVII/126/04
         Uchwała nr XVII/127/04
         U C H W A Ł A Nr XVII/128/2004
         Uchwała Nr XVIII/129/04
         Uchwała Nr XVIII/130/04
         Uchwała Nr XVIII/131/04
         Uchwała Nr XIX/132/04
         U C H W A Ł A Nr XX/133/04
         U cwała Nr XX/134/04
         U chwała Nr XX/135/04
         U chwałą Nr XX/136/04
         Ucwała NR XX/137/04
         Uchwała Nr XX/138/04
         Uchwała Nr XX/139/04
         Uchwała Nr XX/140/04
         Uchwała Nr XXI/141/04
         U C H W A Ł A Nr XXII/142/2004
         Uchwała Nr XXII/143/2004
         UCHWAŁA Nr XXII/144/2004
         UCHWAŁA Nr XXII/145/2004
         UCHWAŁA Nr XXII/146/2004
         UCHWAŁA Nr XXII/147/2004
         UCHWAŁA Nr XXII/148/2004
         Uchwała Nr XXII/149/2004
         Uchwała Nr XXIII/150/2004
         Uchwała Nr XXIII/151/2004
         UCHWAŁA Nr XXIII/150/04
      Rok 2005
         Uchwała Nr XXIV/153/05
         Uchwała Nr XXIV/154/2005
         Uchwała Nr XXIV/155/2005
         Uchwała Nr XXV/156/05
         Uchwała Nr XXV/157/05
         Uchwała Nr XXV/158/05
         Uchwała Nr XXV/159/05
         Uchwała Nr XXV/160/05
         Uchwała Nr XXV/161/05
         Uchwała Nr XXV/162/05
         Uchwała Nr XXV/163/05
         Uchwała Nr XXV/164/05
         Uchwała Nr XXV/165/05
         UCHWAŁA Nr XXV/166/05
         Uchwała Nr XXV/167/05
         Uchwała Nr XXV/168/05
         Uchwała Nr XXVI/169/2005
         Uchwała Nr XXVI/170/05
         U C H W A Ł A Nr XXVI/171 / 2005
         Uchwała Nr XXVI/172/05
         Uchwała Nr XXVI/173/05
         Uchwała Nr XXVII/174/05
         Uchwała Nr XXVII/175/05
         Uchwała Nr XXVII/176/05
         Uchwała Nr XXVII/177/05
         UCHWAŁA Nr XXVII/178/05
         Uchwała Nr XXVII/179/05
         Uchwała Nr XXVII/180/05
         Uchwała Nr XXVIII/181/05
         Uchwała Nr XXIX/182/05
         Uchwała Nr XXIX-183-05
         Uchwała Nr XXIX-184-05
         Uchwała Nr XXX/185/05
         Uchwała nr XXXI/186/05
         Uchwała Nr XXXI/187/05
         Uchwała Nr XXXII/188/05
         Uchwałą Nr XXXII/189/05
         Uchwała Nr XXXII/190/05
         Uchwała nr XXXIII/191/05
         Uchwała Nr XXXIII/192/05
         UCHWAŁA Nr XXXIII/193/05
         UCHWAŁA Nr XXXIII/194/05
         Uchwała Nr XXXIII/195/05
      Rok 2006
         Uchwała Nr XXXIV/196/06
         Uchwała Nr XXXIV/197/06
         Uchwała Nr XXXIV/198/06
         Uchwała Nr XXXIV/199/06
         Uchwała Nr XXXIV/200/06
         Uchwała Nr XXXIV/201/06
         Uchwała nr XXXIV/202/06
         Uchwała Nr XXXV/204/06
         Uchwała Nr XXXV/205/06
         Uchwała Nr XXXV/206/06
         Uchwała nr XXXV/207/06
         Uchwała Nr XXXV/208/06
         UCHWAŁA Nr XXXVI/210/06
         UCHWAŁA Nr XXXVI/211/06
         Uchwała Nr XXXVII/212/06
         Uchwała Nr XXXVII/213/06
         Uchwała Nr XXXVII/214/06
         Uchwała nr XXXVIII/215/06
         Uchwała Nr XXXVIII/216/06
         Uchwała nr XXXVIII/217/06
         Uchwała Nr XXXVIII/218/06
         Uchwała Nr XXXVIII/219/06
         Uchwała nr XXXVIII/220 /06
         Uchwała nr XXXIX/221/06
         Uchwała Nr XXXIX/222/06
         Uchwała Nr I/01/06
         Uchwała Nr I/02/06
         Uchwała Nr I/03/06
         Uchwała Nr I/04/06
         UCHWAŁA Nr I/05/06
         UCHWAŁA Nr I/06/06
         Uchwała Nr II/07/06
         Uchwałą Nr III/08/06
         UCHWAŁA Nr III/09/06
         Uchwała Nr III/10/06
         Uchwała Nr III/11/06
         UCHWAŁA Nr III/12/06
         UCHWAŁA Nr III/13/06
         UCHWAŁA Nr III/14/06
         Uchwała Nr III/15/06
         Uchwała Nr III /16/06
         Uchwała nr IV/17/06
         Uchwała Nr IV/18/2006
         Uchwała Nr IV/19/06
      Rok 2007
         Uchwała Nr V/20/07
         Uchwała Nr V/ 21/07
         Uchwała Nr V/22/07
         Uchwała Nr V /23/07
         Uchwała Nr V/24/07
         Uchwała Nr V /25/07
         Uchwała Nr V/26/07
         Uchwała Nr V/27/07
         Uchwała Nr VI/ 30/07
         Uchwała Nr IV/31/07
         Uchwała Nr VI/32/07
         Uchwała Nr IV/33/07
         Uchwała Nr VII/34/07
         Uchwała Nr VII/35/07
         Uchwała Nr VII/36/07
         Uchwała Nr VIII/37/07
         Uchwała Nr VIII/38/07
         Uchwała Nr VIII/39/07
         Uchwała Nr VIII/40/07
         Uchwała Nr VIII/41/07
         Uchwała Nr VIII/42/07
         Uchwala Nr VIII/43/07
         Uchwała Nr IX/44/07
         Uchwała Nr IX/45/07
         Uchwała Nr IX/46/07
         Uchwała Nr X/47/07
         UCHWAŁA Nr XI/ 48/ 07
         UCHWAŁA Nr XI/49/07
         UCHWAŁA Nr XI/50/07
         Uchwała Nr XI/ 51/ 07
         UCHWAŁA Nr XI/52/07
         Uchwała nr XI/53/07
         Uchwała Nr XII/54/07
         Uchwała Nr XII/55/07
         Uchwała Nr XII/56/07
         Uchwała nr XIII/57/07
         UCHWAŁA Nr XIII/58/07
         Uchwała Nr XIII/59/07
         Uchwała Nr XIII/60/07
         Uchwała Nr XIII-61-07
         Uchwała nr XIV/62/07
         Uchwała Nr XIV/63/07
         Uchwała Nr XIV/ 64/ 07
         Uchwała nr XV/65/07
         UCHWAŁA Nr XV/66/07
         UCHWAŁA Nr XV/67/2007
         UCHWAŁA Nr XV/68/07
         UCHWAŁA Nr XV/69/07
         UCHWAŁA Nr XV/70/07
         Uchwała Nr XV/71/07
         Uchwała Nr XV/72/07
         Uchwała Nr XV/ 73/ 07
         Uchwała Nr XV/ 74/ 07
         Ucwała Nr XVI/75/07
         Uchwaa Nr XVI/76/07
         Uchwała Nr XVI/77/07
         Uchwała Nr XVI/78/07
         Uchwała Nr XVI/79/07
         Uchwała Nr XVI/80/07
         Uchwała Nr XVI/81/07
         Uchwała Nr XVI/82/07
         Uchwała Nr XVI/83/07
         Uchwała Nr XVI/85/07
         Uchwała Nr XVI/86/07
         Uchwała Nr XVI/87/07
         Uchwała Nr XVI/88/07
         Uchwała Nr XVI/89/07
         Uchwała Nr XVI/90/07
         Uchwała Nr XVI/91/07
         Uchwała Nr XVI/92/07
      Rok 2008
         Uchwała Nr XVII/93/08
         Uchwała Nr XVII/94/08
         Uchwała Nr XVII/95/08
         Uchwała Nr XVII/96/08
         Uchwała Nr XVII/97/08
         Uchwała Nr XVII/98/08
         Uchwała Nr XVII/99/08
         Uchwała Nr XVII/100/08
         Uchwała Nr XVIII/101/08
         Uchwała Nr XVIII/102/08
         Uchwała Nr XVIII/103/08
         Uchwała Nr XVIII/104/08
         Uchwała Nr XVIII/105/08
         Uchwała Nr XVIII/106/08
         Uchwała Nr XVIII/107/08
         Uchwała Nr XIX/108/08
         Uchwała Nr XIX/109/08
         Uchwała Nr XIX/110/08
         Uchwała Nr XIX/111/08
         Uchwała Nr XX/112/08
         Uchwała Nr XX/113/08
         Uchwała Nr XX/114/08
         Uchwała XX/115/08
         Uchwała Nr XX/113/08
         Uchwała Nr XX/114/08
         Uchwała Nr XX/115/08
         Uchwała Nr XX/116/08
         Uchwała Nr XX/117/08
         Uchwała Nr XX/118/08
         Uchwała Nr XX/119/08.doc
      Rok 2009
         Uchwała Nr XXVII/160/09
         Uchwała Nr XXVII/161/09
   Podatki i opłaty lokalne
      Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
      Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
      Wysokość podatku rolnego w 2009 r.
      Deklaracje podatkowe
      Informacje podatkowe
   Projekty uchwał
      Projekt uchwały
      Projekt uchwały
   Plan Rozwoju Lokalnego

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Za 2005 rok
   Za 2006 rok
   Za 2007 rok

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
      Statut
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Statut
      PO-KL
         Ogłoszenie
   Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
      Statut
   Szkoła Podstawowa w Sobiechach
      Statut
   Szkoła Podstawowa w Budrach
      Statut

JEDNOSTKI POMOCNICZE
   Sołectwa

Ogłoszenia , przetargi
   Przetargi
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
      Unieważnienie przetargu
      Przetarg nieograniczony
      o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
      Przetarg na roboty budowlane
      Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
      Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO
      Przetarg Ograniczony
      Przetarg Ograniczony
      Unieważnienie przetargu
      Unieważnienie przetargu
      Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
      Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro
      Unieważnienie przetargu
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Unieważnienie przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/06/30-158230
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
      OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      Unieważnienie postępowania
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      Zmiana zapisu w treści SIWZ w zał. Nr 16
      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Przetarg Nieograniczony
      Przetarg Nieograniczony
      Przetarg Nieograniczony
      OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      II Przetarg Nieograniczony
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pow. 60.000 euro
      Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
      Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budry, Budzewo, Brzozówko i Góry.
      OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
      Informacja o wyborze oferty
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
      Informacja o wyborze oferty
      Informacja o unieważnieniu przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Informacja o unieważnieniu postępowania
      Informacja o unieważnieniu postępowania
      Ogłoszenie o przetargu
      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Informacja o unieważnieniu postępowania
      OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
      Ogłoszenie o przetargu
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
      Informacja o unieważnieniu postępowania
      OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Informacja o unieważnieniu postępowania
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
      Unieważnienie postępowania
      Informacja o wniesionym proteście
      Rozstrzygniecie protestu
      Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      Modyfikacja SIWZ na Remont dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      Przetarg Nieograniczony
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
      Zmiana zapisów SIWZ
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu
      OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Ogłoszenie o przetargu
   Ogłoszenia, Obwieszczenia
      OGŁOSZENIE O KONKURSIE
      O B W I E S Z C Z E N I E
      OGŁOSZENIE O KONKURSIE
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Decyzja
      ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
      Ogłoszenie o konkursie
      WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
      Obwieszczenie
      O B W I E S Z C Z E N I E
      O B W I E S Z C Z E N I E
      O B W I E S Z C Z E N I E
      OBWIESZCZENIE
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
      Obwieszczenie
      Informacja o realizowanym projekcie
      Ogłoszenie o konkursie
      ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Informacja
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Informacje o środowisku i jego ochronie
      Informacje o środowisku i jego ochronie
      Informacja o wykazie
      Ogłoszenie
      Ogłoszenie
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie przetargu
      Ogłoszenie o wykazie
      Ogłoszenie o wykazie
      Informacja o wykazie
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Informacja
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Ogłoszenie o przetargu
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie
      Informacja
      Postanowienie
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Obwieszczenie
      Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
      Informacja o wykazie
      Obwieszczenie
      Informacja
      Ogłoszenie
      Obwieszczenie wydaniu decyzji
      Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
      Informacja o wykazie
      Informacja o wykazie

Wybory samorządowe
   Wybory 2006
      Obwieszczenie
      Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
      Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach
      Obwieszczenie
      Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
      OBWIESZCZENIE

INNE
   Dostęp do informacji nieudostępnionych
   Instrukcja obsługi
   Redakcja Biuletynu
   Opłata skarbowa
   Informacje o środowisku i jego ochronie

Fundusze Strukturalne
   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
   SPO-ROL

PPWOW
   Informacje
   Ogłoszenia o wynikach konkursów
      Ogłoszenia o wynikach konkursu IV
      Ogłoszenie o wynikach konkursu III
      Ogłoszenia o wynikach konkursu II
   Ogłoszenia o konkursie
      Ogłoszenie o konkursie IV
      Ogłoszenie o konkursie III
      Ogłoszenie o konkursie II
      Ogłoszenie o konkursie I
   Komisja Konkursowa